รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com1 . กิจกรรมโรงเรียนสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
2. กิจกรรมโรงเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ
3 . กิจกรรมโรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน
4 . กิจกรรมโรงเรียน Open House
5 . กิจกรรมโรงเรียนวันวิสาขบูชา
6 . กิจกรรมยินดีต้อนรับนายอดิศร สาสนิท ท่านผู้จัดการภาคเหนือ
7 . กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(ลายมือสวย)
8 . กิจกรรมได้แบ่งกลุ่มนักเรียน
9 . กิจกรรมเริ่มเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  และกองลูกเสือสำรอง
10 . เข้าร่วมกิจกรรมการส่งตัวลูกเสือสำรองเข้าสู่กองลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 . คณะผู้ใจบุญชาวพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นำโดย หลวงพ่อบุญสืบ
12 . อนามัยตำบลท่าหลวงตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)
13 . สร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเข้าอาคารเรียน
14 . วันสุนทรภู่  งานวันภาษาไทย และงานยาเสพติด ปี ๒๕๖๒
15 . พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
21.วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562
20.ได้มานิเทศการจัดการเรียนกาารสอน และนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
19.การนิเทศ  กำกับและติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
18.วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
17.นักเรียนสมัครจิตอาสา 904
16.กิจกรรมชุุมนุนลูกเสือสำรองแห่งชาติ  5-6 สิงหาคม 2562
22.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  นำพาสุจริต  สู่วิถีชีวิตและชุมชน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
23.การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนบ้านสวนแตง