ยินดีต้อนรับ ครูสายฝน  ประจักษ์อำนาจ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้บรรจุใหม่ สู่ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)