คระครูโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) และคณะผู้ร่วมแสดงความยินดี
ได้เดินทางจากจังหวัดพิจิตร เพื่อเเดินทางไปส่ง 
ผอ.วิทยา เอี้ยงหมี
ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒