ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วิทยา เอี้ยงหมี
ได้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2