จำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)
10 มิถุนายน 2561
จำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)
จำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)
10 มิถุนายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ "ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ในวันที่ี ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  "
จำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1)
10 มิถุนายน 2562