กิจกรรม ชาว เหลือง-ฟ้า
ข่าวการศึกษา  @cc ครูบ้านนอกดอทคอม
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ
แข่งเรือยาวประเพณี
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน
เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร
รสเด็ดส้มท่าข่อย
ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง
ตำนานเมืองชาละวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
อัพเดทข้อมูลล่าสุด  ::  12  ตุลาคม 2562
ข่าวการศึกษา ครูไทย
            วัน ศุกร์์ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา  เอี้ยงหมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
            วัน อังคาร ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิทยา  เอี้ยงหมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ได้ต้อนรับ นายปิติ  วิทยากร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษาพิจิตรเขต ๑ ได้มานิเทศการจัดการเรียนกาารสอน และนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)  ขอขอบคุณยิ่ง
         วันที่ ๒๘-๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยท่าน ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนสคารกรุงเทพ ๑)  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  นำพาสุจริต  สู่วิถีชีวิตและชุมชน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒     ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนสคารกรุงเทพ ๑) สพป.พจ.๑
ภาพเพิ่มเติม
ภาพเพิ่มเติม
ภาพเพิ่มเติม
ข่าวการศึกษา ครูวันดีดอทคอม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร   คำขวัญจังหวัดพิจิตร
         วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนบ้านสวนแตง ได้เป็นตัวแทนระดับเขตกาารศึกษาพิจิตรเขต ๑ คือการใช้เข็มทิศและการสะกดรอย การผูกเงื่อน เดินทรงตัว การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  เครื่องร่อน และการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ภาพเพิ่มเติม