กิจกรรม ชาว เหลือง-ฟ้า
ข่าวการศึกษา  @cc ครูบ้านนอกดอทคอม
ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
อัพเดทข้อมูลล่าสุด  ::  15  พฤศจิกายน 2562
ข่าวการศึกษา ครูไทย
         วันที่ ๒๘-๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยท่าน ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนสคารกรุงเทพ ๑)  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  นำพาสุจริต  สู่วิถีชีวิตและชุมชน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒     ณ โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนสคารกรุงเทพ ๑) สพป.พจ.๑
ภาพเพิ่มเติม
ข่าวการศึกษา ครูวันดีดอทคอม
         วันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร และโรงเรียนบ้านสวนแตง ได้เป็นตัวแทนระดับเขตกาารศึกษาพิจิตรเขต ๑ คือการใช้เข็มทิศและการสะกดรอย การผูกเงื่อน เดินทรงตัว การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  เครื่องร่อน และการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ภาพเพิ่มเติม
         วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางทางศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑) ทำการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมดา  โดยที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ง่าย โดยไม่ทิ้ง เศษขยะ ทำให้เกิดปัญหาต่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพเพิ่มเติม
         วันที่ ๑๐และ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ผอ.วิทยา  เอี้ยงหมี  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ ๑)เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑  ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนวัดโรงช้าง  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตรได้เป็นตัวแทนระดับเขตกาารศึกษาพิจิตรเขต ๑ คือการใช้เข็มทิศและการสะกดรอย การผูกเงื่อน เดินทรงตัว การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  เครื่องร่อน และการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ภาพเพิ่มเติม