ข่าวประชาสัมพันธ์  ::: เปิดเรียนปีการศึกษา 2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
โทรศัพท์: 061-298-9058. อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
เว็บมาสเตอร์::TEERASAK  KUNSIN อีเมล์: tkunsin2008@gmail.com
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ยังไม่เปิดให้บริการ