โรงเรียนบ้านบางกัน


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 089-1982524

เกลือป่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกลือป่น รสชาติที่เรียบง่ายแต่อร่อย

เกลือป่น

เกลือป่น คือเกลือที่ถูกบดหรือบดละเอียดเพื่อให้ได้ลักษณะเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ ซึ่งใช้ในการปรุงอาหารและในการให้ความรสในอาหารเช่นกัน เกลือป่นประกอบด้วยสองธาตุเคมีคือโซเดียม (Na) และคลอรีน (Cl) ในสัดส่วนเท่ากัน สูตรเคมีของเกลือป่นคือ NaCl. เกลือสามารถได้มาจากแหล่งที่มาทางธรรมชาติและแหล่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ แหล่งที่มาทางธรรมชาติรวมถึงเหมืองเกลือ แหล่งกะทิเกลือ และน้ำทะเล น้ำเกลือทะเลได้มาจากกระบวนการระเหยของน้ำทะเลที่ทิ้งเฉลี่ยของเกลือเอาไว้เป็นอันดับ

แหล่งที่มาของเกลือป่น

เกลือป่นมีแหล่งที่มาหลายแห่งทั่วโลก โดยพื้นฐานแล้วมีทั้งแหล่งที่มาทางธรรมชาติและแหล่งที่มาทางการผลิตขึ้นโดยมนุษย์ นี่คือบางตัวอย่างของแหล่งที่มาของเกลือป่น

 • เหมืองเกลือ: การขุดเจาะเหมืองที่มีการเกิดเกลือธรรมชาติ เช่น แหล่งเกลือในพื้นที่ดินแดนหลายแห่งในทั่วโลก เช่น เกลือในเมืองดีทรอยต์ของประเทศแคนาดา และเกลือในสายน้ำซัน รัฐยูตาฮีร์ ของประเทศอินเดีย
 • แหล่งที่มาทะเล: น้ำทะเลเป็นแหล่งที่มาของเกลือที่มีความเค็ม น้ำทะเลจะถูกเอามาเก็บรักษาในบริเวณพื้นดินที่ได้รับแสงแดดและลมและได้รับการระเหยให้น้ำระเหยไป ซึ่งทำให้เกลือเริ่มแข็งตัวและเกิดการสกัดเกลือขึ้น
 • ปั้นเกลือ: การทำเกลือป่นจากน้ำทะเลหรือน้ำที่มีความเค็มโดยการระเหยให้น้ำระเหยไปจนกว่าจะเหลือแต่เกลือแข็ง ปั้นเกลือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและพื้นที่มาก แต่มักให้เกลือที่มีคุณภาพสูง
 • การทำเกลือป่นทางเคมี: เกลือป่นก็สามารถผลิตขึ้นทางเคมีได้ โดยกระบวนการอุณหภูมิสูง เช่น กระบวนการเละลายอะตอมโคเชอร์และโซเดียมจากแร่เขื่อนหินเกลือ
 • การผลิตเกลือไอโอไดซ์: เกลือไอโอไดซ์ (iodized salt) คือเกลือที่ถูกเติมไอโอดีนเข้าไปเพื่อป้องกันปัญหาขาดไอโอดีน แหล่งที่มาของเกลือไอโอไดซ์มาจากกระบวนการเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตของเกลือป่น

กระบวนการผลิตของเกลือป่น

 • การสกัดแร่เกลือ: ถ้าใช้แหล่งเกลือธรรมชาติ เช่น เหมืองเกลือ จะเริ่มต้นด้วยกระบวนการสกัดแร่เกลือออกมาจากพื้นดินหรือน้ำใต้ดิน กระบวนการนี้อาจเป็นการขุดเจาะหรือใช้วิธีการอื่นๆ ในการเอาแร่เกลือออกมาจากแหล่งเกลือ
 • การล้างแร่เกลือ: แร่เกลือที่สกัดออกมาจะมีความสกปรกและสิ่งสกปรกอื่นๆ ดังนั้นจำเป็นต้องทำการล้างเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก เว็บเกลือแบบโต้รุ่งหรือที่มีน้ำจะถูกใช้ในกระบวนการนี้
 • การระเหยเกลือ: หลังจากที่แร่เกลือถูกล้างแล้ว น้ำเกลือจะถูกนำไประเหยให้เหลือเพียงเกลือแข็งเท่านั้น กระบวนการระเหยจะค่อนข้างช้าและต้องใช้เวลาตั้งแต่หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน น้ำจะถูกเพิ่มขึ้นหรือถูกตัดออกเป็นช่วงๆ จนกว่าเกลือจะแข็งตัว
 • การบดแร่เกลือ: เกลือแข็งที่ได้จากกระบวนการระเหยจะถูกนำไปบดหรือบดละเอียดเพื่อให้ได้เกลือป่น กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะกำจัดความหยาบของเกลือและให้ได้เกลือที่เนียนนุ่ม
 • การแต่งเติม: บางกรณี เกลือป่นอาจถูกแต่งเติมด้วยสารเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น การเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิตเกลือไอโอไอด์ เพื่อป้องกันปัญหาขาดไอโอดีนในประชากร
 • การบรรจุและจัดเก็บ: เกลือป่นจะถูกบรรจุเข้าในบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยอาจเป็นถุงพลาสติก กระป๋องหรือภาชนะอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของเกลือและการเปียกแช่ การจัดเก็บเกลือป่นควรเก็บในที่แห้งและเย็นช่องเข็มขั้ว เพื่อป้องกันการสูญเสียคุณสมบัติของเกลือ

ประเภทของเกลือ

มีประเภทเกลือหลายประเภทที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกัน นี่คือประเภทที่พบบ่อยของเกลือ

 • เกลือโต๊ะ (Table Salt): เป็นประเภทของเกลือที่มีลักษณะเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ และมักใช้ในการปรุงอาหาร มันอาจมีการเติมไอโอดีน (ไอโอไอด์) เพื่อป้องกันปัญหาขาดไอโอดีนในร่างกาย
 • เกลือทะเล (Sea Salt): เกิดจากกระบวนการระเหยของน้ำทะเล มีความหนาวละเอียดและอาจมีสารเพิ่มเติมเช่นแร่ธาตุเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งให้ความรสและลักษณะที่แตกต่างจากเกลือโต๊ะ
 • เกลือโคเชอร์ (Kosher Salt): มีลักษณะผลเป็นชิ้นใหญ่กว่าเกลือโต๊ะ และมักถูกใช้ในกระบวนการอาหารแบบโคเชอร์ มีความหนาน้อยกว่าเกลือโต๊ะ
 • เกลือร็อค (Rock Salt): เป็นเกลือที่มีขนาดใหญ่ มักถูกนำมาใช้ในเครื่องบดเกลือหรือโมลล์
 • เกลือชินซีโอเกะสาหร่ายสีชมพู (Himalayan Pink Salt): เป็นเกลือที่ถูกขุดมาจากเทือกเขาหิมาลัย มีสีชมพูจากธาตุเล็กๆน้อยๆ ที่อยู่ในรูปของเลสต์และแร่ธาตุอื่นๆ
 • เกลือไอโอไดซ์ (Iodized Salt): เป็นเกลือที่มีไอโอดีน (ไอโอไอด์) เติมเข้าไปเพื่อป้องกันปัญหาขาดไอโอดีนในร่างกาย
 • เกลืออินทิเกรต (Flavored or Infused Salt): เกลือปรุงรสสามารถผสมกับสารหอมรสหรือสมุนไพรต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นในอาหาร
 • เกลือต่ำโซเดียม (Low-Sodium Salt): เกลือที่มีโซเดียมน้อยกว่าเกลือปกติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการบริโภคโซเดียมในอาหาร
 • เกลือเสริมโซเดียม (Sodium-Enriched Salt): เกลือที่มีโซเดียมสูงกว่าเกลือปกติ สร้างขึ้นเพื่อความต้องการในรูปแบบที่เน้นโซเดียมในการเติมเต็ม

การใช้เกลือในการปรุงอาหาร

การใช้เกลือในการปรุงอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มรสชาติ ปรับปรุงความอร่อย และเพิ่มความเค็มในอาหารของคุณ นี่คือวิธีการใช้เกลือในการปรุงอาหาร

การใช้เกลือในการปรุงอาหาร

 • เพิ่มรสชาติ: เกลือมีความสามารถในการเพิ่มรสชาติของอาหารโดยการกระตุ้นระบบรับรสในลิ้น เป็นเหตุผลที่เกลือถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปรุงอาหาร แม้ว่าความเค็มอาจจะเป็นเพียงแค่รสชาติหนึ่งในหลายๆ รสชาติที่เรารับรู้
 • ปรับความเค็ม: เกลือช่วยปรับความเค็มของอาหารให้เหมาะสม อาจใช้เพื่อปรับความเค็มในอาหารให้มีรสชาติที่ดีแม้ในปริมาณน้อย
 • เพิ่มความเคียงของรส: เกลือช่วยเพิ่มความเคียงของรสชาติในอาหาร เมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เกลือจะช่วยให้รสชาติอื่นๆ มีความหลากหลายและเด่นชัดขึ้น
 • ปรุงรสเครื่องปรุงและสูตรอาหาร: เกลือเป็นส่วนสำคัญในการปรุงรสเครื่องปรุงและสูตรอาหารต่างๆ เช่น ซอส เครื่องปรุงเผ็ด เครื่องปรุงรส และอื่นๆ
 • เลือกปริมาณที่เหมาะสม: การใช้เกลือควรเลือกปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเค็มเกินไปซึ่งอาจทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แนะนำให้สังเกตความเค็มของเครื่องปรุงอื่นๆ ที่ใช้ในการปรุงอาหารเช่น ซอสเหลือง เนื่องจากมันอาจมีความเค็มอยู่แล้ว
 • รับรู้การปรุงอาหารส่วนใหญ่: ในบางสูตรอาหาร เช่น ขนมปัง ความเค็มจากเกลือส่วนหนึ่งอาจถูกควบคุมโดยคุกกี้ล่าง เป็นต้น
 • รับรู้การผสมเครื่องปรุง: การผสมเครื่องปรุงรสและเกลืออาจช่วยเพิ่มความอร่อยในอาหาร แต่ควรระวังการผสมให้ทุกอย่างเข้ากันได้
 • การปรุงแบบต่างๆ: การใช้เกลือในการปรุงรสชาติแบบต่างๆ เช่น การมารินเกลือกับเกลือผง การเปียกเกลือลงบนผิวสัตว์ก่อนปรุง เป็นต้น

เกลือป่น

เกลือป่นหรือที่รู้จักกันในชื่อทางเคมีว่าโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นแร่ธาตุที่เป็นผลึกซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานด้านอาหารและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มาจากทั้งเหมืองใต้ดินและบ่อระเหยน้ำทะเล ด้วยความสามารถในการเพิ่มรสชาติ ถนอมอาหาร และทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบทางเคมีในกระบวนการต่างๆ มากมาย เกลือบดจึงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสังคมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการบริโภคที่มากเกินไปเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโซเดียมสูง

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกลือป่น

Q1 : วิธีการทำเกลือป่นคืออะไร?

A1 : เกลือป่นมักจะได้มาจากการขุดหาเกลือใต้ดินหรือจากการระเหยน้ำทะเลในบ่อหรือบริเวณหนองแหล่งระเหย แล้วนำเกลือที่เก็บมามักจะผ่านกระบวนการขัดล้างสารปนเปื้อนและบางครั้งก็มีการเติมไอโอดีนเพื่อป้องกันขาดไอโอดีน

Q2 : เกลือป่นไอโอได้คืออะไร?

A2 : เกลือป่นไอโอได้คือเกลือป่นที่ถูกเติมไอโอดีนเพื่อให้ได้ปริมาณของไอโอดีน ซึ่งเป็นธาตุจำเป็นสำหรับการทำงานของต่อมไทรอยด์ นี้ช่วยป้องกันการขาดไอโอดีนที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บคอไทรอยด์ในพื้นที่ที่ขาดแหล่งที่มาของไอโอดีน

Q3 : การบริโภคเกลือป่นมากเกินไปอาจเป็นอันตรายหรือไม่?

A3 : ใช่ เมื่อบริโภคเกลือป่นมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง (โรคความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและอัมพฤกษ์ ควรจำกัดการบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน (เท่ากับประมาณ 1 ชช. ชามเกลือ) สำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่

Q4 : มีทางเลือกที่เป็นประโยชน์กว่าเกลือป่นหรือไม่?

A4 : ทางเลือกที่เป็นประโยชน์กว่ารวมถึงเกลือทะเลซึ่งมีแร่ธาตุเพิ่มเติมเนื่องจากกระบวนการการสกัด และผสมผสานสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ ที่สามารถเพิ่มรสชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เกลือป่น อย่างไรก็ตาม การบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมย่อมสำคัญ

Q5 : เกลือป่นทุกชนิดมีรสชาติเหมือนกันหรือไม่?

A5 : ชนิดของเกลือที่แตกต่างกันอาจมีรสชาติและส่วนประสิทธิภาพที่เล็กน้อย แต่รสชาติหลักส่วนมาจากโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งคงที่ที่จะมีในเกลือทุกชนิด

บทความที่น่าสนใจ : ผักคะน้า ผักใบเขียวที่มีประโยชน์และแหล่งพลังงานทางโภชนาที่มากมาย

บทความล่าสุด