โรงเรียนบ้านบางกัน


หมู่ที่  4 
 บ้านบ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000
โทร. 089-1982524

โรคพิษสุราเรื้อรัง อธิบายเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของ โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง สาเหตุและวิธีการรักษา โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นที่รู้จักกันในชื่อต่างๆ รวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด และการพึ่งพาแอลกอฮอล์ ปัจจุบันเรียกว่าโรคติดเหล้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์และผลที่ตามมาชัดเจน เราพูดคุยเกี่ยวกับอาการติดสุราคืออะไร เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคและวิธีช่วยเหลือโรคพิษสุราเรื้อรังในบทความ โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นปัญหาร้ายแรง ของมนุษยชาติในความเป็นจริงมันเป็นโรค

ซึ่งการพัฒนานั้นเกิดจาก การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และการดึงดูดทางพยาธิวิทยา ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการเกิดขึ้น ของการพึ่งพาทางจิตใจและร่างกาย แอลกอฮอล์มีผลเสียต่อกระบวนการ การเมตาบอลิซึมในร่างกาย และสารพิษจะสะสมเมื่อเวลาผ่านไป เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจิต ความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีการติดสุรา แบบก้าวหน้า และแสดงออกในรูปแบบของภาวะสมองเสื่อม อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง อาการติดแอลกอฮอล์คือ

การปรากฏตัวของการดื่มสุรา การไม่มีปฏิกิริยาทางลบของร่างกาย ต่อการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปแบบของอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการเมาค้างในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งคนๆ 1 รักษาโดยการดื่มแอลกอฮอล์ในครั้งต่อไป การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ อาการบวมของใบหน้า ความหย่อนยานของผิวหนัง ความบาง ความเหลืองของตาขาว ความก้าวร้าวหงุดหงิด ความเสื่อมโทรมของบุคลิกภาพ การสูญเสียผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากแอลกอฮอล์

ความล้มเหลวของความพยายามที่จะจำกัด ปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภค ปัญหาในที่ทำงานหรือที่บ้าน เนื่องจากการดื่มซ้ำๆ การดื่มแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การขับรถหรือว่ายน้ำ เป็นเรื่องปกติที่จะแยกแยะโรคพิษสุราเรื้อรัง 3 ขั้นตอน ขั้นตอนของโรคพิษสุราเรื้อรัง ขั้นตอนแรกการปฏิเสธ อาการและสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง ต่อไปนี้เป็นลักษณะของโรค พิษสุราเรื้อรังในระยะเริ่มต้น ดื่มเป็นครั้งคราวเพื่อคลายความเครียดหรือปัญหาอื่นๆ

โรคพิษสุราเรื้อรัง

ความถี่ของการบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทีละน้อย และความอดทนต่อมัน เมื่อบุคคลต้องการมากกว่าคนอื่นที่จะเมา ความคิดมุ่งเน้นไปที่พื้นหลัง ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของการละเมิดแอลกอฮอล์ คนอื่นไม่รู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 1 ในสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคพิษสุราเรื้อรัง คือการใช้แอลกอฮอล์ เพื่อรับมือกับความเครียดในชีวิต เช่น ปัญหาทางการเงิน ปัญหาความสัมพันธ์ ความเครียดในชีวิตประจำวัน

ความเศร้าหรืออารมณ์ด้านลบอื่นๆ คนๆนั้นอาจหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ถึงพฤติกรรมการดื่มที่เพิ่มขึ้น โดยบอกตัวเองว่าเป็นวันที่ยากลำบาก ในระยะแรกของโรคพิษสุราเรื้อรัง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และแม้แต่สมาชิกในครอบครัว อาจไม่ทราบว่าพฤติกรรมการดื่มของบุคคลนั้น กำลังเป็นอันตรายมากขึ้น และบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธว่า แอลกอฮอล์ค่อยๆกลายเป็นพลังควบคุมชีวิต ขั้นตอนที่ 2 สูญเสียการควบคุม โรคพิษสุราเรื้อรัง ระยะที่ 2 มีลักษณะอาการดังต่อไปนี้

เช่น ความปรารถนาที่จะดื่มเพิ่มขึ้น สูญเสียการควบคุมนิสัยการดื่ม คนอื่นสังเกตเห็นว่า บุคคลนั้นมีปัญหากับแอลกอฮอล์ เริ่มซ่อนการดื่มจากผู้อื่น ปัญหาความสัมพันธ์ และความโดดเดี่ยวทางสังคมเพิ่มขึ้น การติดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในขั้นตอนนี้คนจะค่อยๆคุ้นเคย กับการดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น และต้องการมากขึ้น เมื่อคนอื่นเริ่มเข้าใจว่า คนๆ 1 มีปัญหากับแอลกอฮอล์ เขาจะตระหนักถึงสิ่งนี้เช่นกัน แม้ว่าเขาจะยังปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวก็ตาม

บุคคลนั้นเริ่มซ่อนพฤติกรรมการดื่มของตน จากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว เช่น ซ่อนขวดเปล่า หรือโกหกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนขณะดื่ม ขั้นตอนที่ 3 การเสื่อมสภาพทางอารมณ์และร่างกายโรคพิษสุราเรื้อรังระยะสุดท้ายและรุนแรงที่สุด ในผู้ชายหรือผู้หญิง ประกอบด้วยอาการต่อไปนี้ เช่น ความหลงใหลในการดื่ม แอลกอฮอล์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน การสูญเสียผลประโยชน์อื่นๆ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปัญหาทางการเงิน กฎหมาย

และครอบครัวยังคงเลวร้ายลง มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง ในขั้นตอนนี้บุคคลนั้นได้พัฒนา อาการติดแอลกอฮอล์อย่างเต็มรูปแบบ และมีแนวโน้มที่จะเห็นผลทางร่างกาย และอารมณ์ที่รุนแรงตามมา คนๆ 1 หมกมุ่นอยู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยคิดว่าเมื่อใดที่เขาจะดื่มครั้งต่อไป ชีวิตนอกแอลกอฮอล์ดูเหมือนว่างเปล่า คนๆ 1 หมดความสนใจในสิ่งที่เขาเคยชอบ เขาเป็นโรควิตกกังวล ซึมเศร้า และนอนไม่หลับเว้นแต่จะดื่มก่อนนอน

บุคคลนั้นมักจะแยกตัวเอง และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มสุรา ทางร่างกาย แอลกอฮอล์ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นกัน ผู้ติดยาจะป่วยบ่อยขึ้น โดยเฉพาะกับการติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือตับอ่อน อย่างไรก็ตาม สาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่มีสาเหตุเดียวของโรคพิษสุราเรื้อรัง ในความเป็นจริงมีปัจจัยเสี่ยงมากมาย ที่มีบทบาทในสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อแต่ละคนแตกต่างกันไป บางคนนำไปสู่การติดแอลกอฮอล์

ในขณะที่คนอื่นไม่ บางคนโทษว่าเป็นพันธุกรรม ปัญหาครอบครัวหรือความเครียดในที่ทำงาน ในความเป็นจริงมีความจริงบางประการในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นการรวมกันของปัจจัยทางสังคมชีวภาพ และจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อเหตุผลในการดื่มแอลกอฮอล์

บทความที่น่าสนใจ : ภาวะเหงื่อออก วิธีจัดการกับการเสียความชื้นมากไปใน ภาวะเหงื่อออกมาก

บทความล่าสุด